Cargo School Spedytor Drogowy

Dane personalne
*
*
*
*
Dlaczego chcesz pracować w branży TSL?
Dlaczego chcesz pracować w branży TSL? *
Forma płatności
Wybierz formę płatnośći *
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
*
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Oświadczenie moje jest dobrowolne, złożone bez przymusu, posiadam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Mam świadomość przysługującego mi prawa do cofnięcia przedmiotowych zgód w dowolnym momencie poprzez złożenia pisemnego oświadczenia. Powyższe obejmuje także prawo do bycia zapomnianym. Administratorem Twoich danych osobowych jest Cargo Group sp. z o.o.